Kuofit Oy- tietosuoja-asetus ja säännöt

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste
 
Laadittu 22.05.2018
Päivitetty 22.05. 2018
 
1. Rekisterinpitäjä
 
Kuofit Oy, Saarijärventie 9, 70460 Kuopio, info@kuofit.fi
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anssi Rönkä, p.0503291817, info@kuofit.fi

3. Rekisterin nimi

Kuofit Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön vapaaehtoinen, dokumentoitu suostumus
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena tai
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.
 
5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite), yrityksen www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
 
Tiedot säilytetään rekisterissä asiakassuhteen ajan ja 3kk asiakassuhteen päätyttyä.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Jaamme henkilötietojasi seuraavien osapuolten kanssa:
 • Poliisin kanssa rikosten tutkinnassa.
 • Markkinointiin liittyvissä toimeksiannoissa yhteistyökumppaneille, jotka analysoivat, painavat tai jakavat markkinointimateriaalia.
 
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Mikäli luovutamme tietojasi yhteistyökumppaneillemme, he toimivat henkilötietojen käsittelijän roolissa yhteistyösopimuksen alaisena. Sopimuksen avulla velvoitamme yhteistyökumppanimme toimimaan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää rekisterin tietoja muuhun kuin Kuofit Oy:n kanssa sovittuun toimeksiantoon.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
 
Kuofit Oy huolehtii, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijät ovat vaitiolovelvollisuuden alaisia.
 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisteröidyllä on lisäksi muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
 SALISÄÄNNÖT:
 
 
 1. Esitä kanta-asiakaskorttisi aina kuntokeskukseemme saapuessasi: käytä korttia vastaanotossa olevassa lukijassa ja klikkaa sormenpäällä ”Kuntosali” -laatikkoa näytöstä. Mikäli ulko-ovi on lukossa, käytä korttiasi ensin ulko-oven vieressä olevassa lukijassa ja tämän jälkeen vielä uudestaan vastaanoton lukijassa (poikkeuksena 10 krt. -korttilaiset; ovella tai vastaanoton lukijassa kortin käyttäminen riittää = 1 käynti vähennetään automaattisesti kortistasi, älä käytä siis molemmissa!)
 2. Vierailijoiden tulee täyttää vierailijahakemus jokaisen käynnin yhteydessä ja Ystäväpassilla tuleville täytyy varata aika ennakkoon 050-3291817 tai meilillä info@kuofit.fi. Ystävän tuominen salille tutustumaan ilman henkilökunnan läsnäoloa on kielletty ja veloitamme sääntöä rikkoneelta asiakkaalta ylimääräisen kertakäyntimaksun seuraavassa laskutuksessa, salillamme on kameravalvonta!

  Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä ja tarkastamme tarvittaessa myös asiakkaan luottotiedot ennen kanta-asiakassopimuksen hyväksymistä.
 3. Kuntokeskuksen asiakkailta odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja. Huolehdithan myös henkilökohtaisesta hygieniastasi.
   
 4. Tupakointi, omien alkoholituotteiden, huumeiden tai muiden päihdeaineiden käyttö ei ole sallittua Kuofitin tiloissa.
   
 5. Jos asiakas tahallisesti vahingoittaa kuntokeskuksemme kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti. Myös salin puolelle on kameravalvonta!
   
 6. Pyyhi laitteet käytön jälkeen, jos olet hikoillut paljon käytön aikana. Erillinen suihkepullo ja liina löytyy käsipainopaikalta käsipainotornin päältä. Käyttäjiä on paljon ja laitteet pysyvät näin siistinä. Mikäli joku laite on mielestäsi epäkunnossa tms, ilmoita siitä välittömästi vastaanottoon.
   
 7. Käytä aina asianmukaista vaatetusta ja sisäjalkineita. Älä siis liiku pelkillä sukilla tai avojaloin salitiloissa turvallisuus- ja hygieniasyistä.
   
 8. Palauta liikuntavälineet ja levypainot aina alkuperäisille paikoilleen, älä siis jätä levypainoja laitteisiin jne!
   
 9. Anna kaikille vieraillemme mahdollisuus käyttää kuntosalilaitteita. Vapauta laite toisten käyttöön oman sarjataukosi ajaksi.
   
  1. Lasten tulee pysyä lapsille varatuissa tiloissa = lapsiparkki eikä heitä tule päästää muihin kuntosalin tiloihin turvallisuussyistä. Mikäli tuot lapsesi lapsiparkkiin valvojan läsnäollessa ma--to klo 12.00-18.30 ja pe klo 12.00-18.00 , VARAA AIKASI ENNAKKOON, puh. 050-329 1817 . Max. 3 lasta on mahdollista olla lapsiparkissa yhtä aikaa ja sitä voi käyttää ns. kylmäparkkina myös henkilökunnan poissaollessa. Muistathan, että lapsesi on tiloissamme on vanhemman vastuulla ja myös lapsiparkki täytyy jättää aina siistiin kuntoon käytön jälkeen. Mikäli käytät lapsiparkkia, pyydä lapsiparkin säännöt erikseen vastaanotosta tai tutustu niihin ilmoitustaulultamme.
    
 10. Matkapuhelimen käyttö on kielletty vastaanottoaluetta ja pukuhuonetta lukuun ottamatta. Anna itsellesi ja muille vieraillemme mahdollisuus häiriöttömään kuntoiluun.
   
 11. Valo- tai videokuvaaminen kuntoklubilla on kokonaan kielletty. Kuvaamiseen täytyy kysyä erikoislupa, jos siinä esiintyy muita henkilöitä.
   
 12. Tavaroiden / kenkien ja vaatteiden jättäminen kuntokeskukseen yön yli on kielletty.
   
 13. Olet vastuussa omasta turvallisuudestasi. Seuraa kunto-ohjaajan ohjeita. Kuofit ei vastaa jäsenten omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta kuntokeskuksen tiloissa tai sen alueella.
   
 14. Mikäli asiakas ei noudata Kuofitin sääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia asiakkaitamme tai henkilökuntaamme kohtaan, voidaan asiakkuus jäädyttää määräajaksi tai perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei palauteta.